Cuộc thi ảnh "Sữa mẹ trắng trong, con ơi hãy uống"
đã kết thúc, chúng tôi đang tổng hợp kết quả và
công bố trước ngày 30/10/2013.
Mời các bạn quay lại trang này sau.

Các bạn có thể tham gia Hội thi "Kiến thức dinh dưỡng mặt trời bé thơ" theo đường link sau đây:
http://kienthucdinhduong.mattroibetho.vn/vi/the-le.nd286/the-le-hoi-thi-kien-thuc-dinh-duong-mat-troi-be-tho.i238.html

Mặt trời bé thơ - Viện Dinh dưỡng (NIN)

Địa chỉ: 48B, Tăng Bạt Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 3971 7090 - Fax: (84-4) 3971 7885
Hòm thư : ninvietnam@viendinhduong.vn
Website : http://mattroibetho.vn